Λίστα Εμφάνιση: Πλέγμα
Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Η μαγνητική βαλβίδα αποστράγγισης της γεννήτριας ατμού ανοίγει αυτόματα 15 λεπτά μετά την ολοκλήρωσ.....