Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

1. Εισαγωγή

1.1 Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών.

1.2 Αυτή η πολιτική ισχύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας. με άλλα λόγια, όπου καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.

1.3 Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Εφόσον αυτά τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies κατά την πρώτη επίσκεψη του ιστότοπού μας.

1.4 Ο ιστότοπός μας ενσωματώνει ελέγχους απορρήτου που επηρεάζουν τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου απορρήτου, μπορείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες απευθείας μάρκετινγκ και να περιορίσετε τη δημοσίευση των πληροφοριών σας.

1.5 Σε αυτήν την πολιτική, τα "εμείς", "εμείς" και "μας" αναφέρονται στο UAB Poilsio sprendimai.

2. Πίστωση

2.1 Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από το SEQ Legal (https://seqlegal.com).

Πρέπει να διατηρήσετε την παραπάνω πίστωση. Η χρήση αυτού του εγγράφου χωρίς την πίστωση αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, μπορείτε να αγοράσετε από εμάς ένα ισοδύναμο έγγραφο που δεν περιλαμβάνει την πίστωση.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

3.1 Σε αυτήν την Ενότητα 3 έχουμε ορίσει:

(α) τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργαστούμε·

(β) [στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν λάβαμε απευθείας από εσάς, την πηγή και τις συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δεδομένων]·

(γ) τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα·

(δ) τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας.

3.2 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας από εσάς ("δεδομένα χρήσης"). Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια επίσκεψης, τις προβολές σελίδας και τις διαδρομές πλοήγησης στον ιστότοπο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και το μοτίβο της χρήσης της υπηρεσίας σας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση Ή τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η παρακολούθηση και η βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

3.3 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας ("δεδομένα λογαριασμού"). Τα δεδομένα λογαριασμού μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση email σας. Τα δεδομένα του λογαριασμού ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας του ιστότοπού μας, της παροχής των υπηρεσιών μας, της διασφάλισης της ασφάλειας του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, της διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και της επικοινωνίας μαζί σας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση Ή τα έννομα συμφέροντά μας (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.gr) Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή/και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

3.4 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που περιλαμβάνονται στο προσωπικό σας προφίλ στον ιστότοπό μας ("δεδομένα προφίλ"). Τα δεδομένα προφίλ μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email, τις φωτογραφίες προφίλ, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, την κατάσταση σχέσης, τα ενδιαφέροντά σας και χόμπι, εκπαιδευτικές λεπτομέρειες και λεπτομέρειες απασχόλησης. Τα δεδομένα προφίλ ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της ενεργοποίησης και παρακολούθησης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας από εσάς. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση Ή τα έννομα συμφέροντά μας (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.gr) Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή/και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

3.5 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας ("δεδομένα υπηρεσίας"). Τα δεδομένα της υπηρεσίας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας του ιστότοπού μας, της παροχής των υπηρεσιών μας, της διασφάλισης της ασφάλειας του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, της διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και της επικοινωνίας μαζί σας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση Ή τα έννομα συμφέροντά μας (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή/και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

3.6 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που δημοσιεύετε για δημοσίευση στον ιστότοπό μας ή μέσω των υπηρεσιών μας ("δεδομένα δημοσίευσης"). Τα δεδομένα δημοσίευσης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διευκόλυνσης αυτής της δημοσίευσης και της διαχείρισης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση Ή τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.gr) Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή/και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη σύμβαση.

3.7 Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε ερώτημα που μας υποβάλλετε σχετικά με αγαθά ή/και υπηρεσίες ("δεδομένα διερεύνησης"). Τα δεδομένα της έρευνας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της προσφοράς, της εμπορίας και της πώλησης σχετικών αγαθών ή/και υπηρεσιών σε εσάς. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση.

3.8 Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με τις σχέσεις με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας με τους πελάτες ("δεδομένα σχέσης πελατών"). Τα δεδομένα πελατειακής σχέσης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και πληροφορίες που περιέχονται στις επικοινωνίες μεταξύ μας και εσάς ή του εργοδότη σας. Η πηγή των δεδομένων πελατειακής σχέσης είστε εσείς ή ο εργοδότης σας. Τα δεδομένα πελατειακής σχέσης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαχείρισης των σχέσεών μας με τους πελάτες, της επικοινωνίας με τους πελάτες, της τήρησης αρχείων αυτών των επικοινωνιών και της προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στους πελάτες. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση Ή τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες μας.

3.9 Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αγορών αγαθών και υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιείτε μαζί μας ή/και μέσω του ιστότοπού μας ("δεδομένα συναλλαγών"). Τα δεδομένα συναλλαγής μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία της κάρτας σας και τα στοιχεία συναλλαγής. Τα δεδομένα συναλλαγών μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή των αγορασθέντων αγαθών και υπηρεσιών και την τήρηση των κατάλληλων αρχείων αυτών των συναλλαγών. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή/και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης και των έννομων συμφερόντων μας (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.gr).

3.10 Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας στις ειδοποιήσεις μέσω email και/ή στα ενημερωτικά δελτία μας ("δεδομένα ειδοποίησης"). Τα δεδομένα ειδοποίησης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της αποστολής σας των σχετικών ειδοποιήσεων ή/και ενημερωτικών δελτίων. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή/και η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

3.11 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που περιέχονται ή σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε ("δεδομένα αλληλογραφίας"). Τ&a